Tarieven & vergoeding

Voorafgaand aan de behandeling informeer ik je over de tarieven voor dieetadvisering.

Vergoeding

In 2019 wordt dieetbehandeling tot 3 uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillen hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg Synchroon

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico's (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of chloresterolgehalte). Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Verwijzing

Vanaf augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. In sommige gevallen is toch een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De volgende zorgverzekeraars vereisen een verwijsbrief: CZ, De Friesland, Kiemer, Menzis, Anderzorg, Nationale Nederlanden en OHRA.

Contracten

Praktijk Zin-Vol heeft in 2019 contracten afgesloten met:
CZ, Menzis, Anderzorg, Nationale Nederlanden en OHRA.

Wat dit voor u betekent

Indien u niet verzekerd bent bij de bovenstaande zorgverzekeraars, ontvangt u voortaan de factuur rechtstreeks. Deze kan dan worden voldaan met een pinbetaling op de praktijk. Deze factuur kunt u dan zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Gemiddeld wordt 60-80% van het consult vergoed.

Tarieven 2019

Totale kosten intake consult en individueel dieetvoorschrift € 94,00
Intake consult 60 minuten à € 62,50  
Individueel dieetvoorschrift intake consult à € 31,50  
   
Totale kosten vervolg consult lang en individueel dieetvoorschrift € 63,00
Vervolg consult lang 45 minuten à € 47,25  
Individueel dieetvoorschrift vervolgconcult à € 31,50  
   
Totale kosten vervolg consult kort en individueel dieetvoorschrift € 47,25
Vervolgconsult kort 30 minuten à € 31,50  
Individueel dieetvoorschrift à € 15,75  
   
Toeslag Huisbezoek € 27,50
Telefonisch consult 15 minuten € 17,50
E-mail consult 15 minuten € 17,50

Het bedrag dient steeds per consult te worden voldaan, bij voorkeur door middel van pin betaling. Je krijgt de factuur per e-mail toegezonden zodat u deze zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Annuleren afspraak

Wanneer u niet verschijnt op de afspraak zonder tijdig telefonisch bericht (minimaal 1 werkdag van te voren), dan wordt 15 minuten van de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Petra de Kleijn - van den Broek

 

E-mail info@zin-vol.nl
Mobiel 06-13368132

 

bewust-leren-genieten