De lijn kwijt

De lijn kwijt

Behandeling van anorexia, boulimia en obesitas

In De lijn kwijt beschrijft Martine Delfos een behandeling van eetstoornissen vanuit het perspectief van de aanleg. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat niet het schoonheidsideaal, maar aanlegfactoren een belangrijke rol spelen bij eetstoornissen.
In dit boek wordt een behandeling beschreven die al zeer lang gebaseerd is op het uitgangspunt dat aanleg een wezenlijke factor is. De consequenties van deze zienswijze zijn, met name voor de behandeling van anorexia, geheel tegen de gangbare traditie in. Hoe laag het aanvangsgewicht ook is, de start van de behandeling is niet het toenemen in gewicht.
Aan de hand van voorbeelden uit Delfos’ eigen praktijk worden de verschillende fasen van behandeling verduidelijkt.

Het boek is bedoeld voor professionals die met mensen met eetstoornissen werken en voor de mensen zelf om een beter inzicht in hun problematiek te krijgen. Het is niet bedoeld als zelfhulpboek.

Dr. Martine F. Delfos is zelfstandig gevestigd psycholoog, therapeut en publicist. Ze heeft verscheidene boeken geschreven op het gebied van de psychologie en psychopathologie.

‘De insteek van De lijn kwijt is de eigen praktijk van Delfos. Dat levert boeiende en verhelderende casuïstiek op.’

Uit: Tijdschrift 0/25

Auteur: Martine Delfos