Tarieven

Tarieven & vergoeding

Voorafgaand aan de behandeling informeer ik je over de tarieven voor mijn begeleiding.

Vergoeding

Ook in 2023 wordt dieetbehandeling in principe tot 3 uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Je kunt in je verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of je recht hebt op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg Synchroon

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of CVRM (= cardiovasculaire risico’s) o.a. bij ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Jouw huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Verwijzing

Vanaf augustus 2011 kun je zonder verwijzing naar de diëtist.

Contracten

Praktijk Zin-Vol heeft in 2023 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Wat betekent dit voor jou

Dit betekent dat je de factuur van het gesprek, ’s avonds in je e-mailbox ontvangt. Daarbij ga ik er vanuit dat jij het bedrag eerst aan mij voldoet en daarna de factuur  indient bij jouw zorgverzekeraar, die dan een deel van het bedrag zal vergoeden. Als je eigen risico nog niet verbruikt is, krijg je niets vergoed. Het is wel raadzaam om altijd de factuur in te dienen, want die telt dan mee voor je eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar, geldt geen eigen risico. Het percentage wat wordt vergoed door  zorgverzekeraars is verschillend.

Tarieven 2023

Intake consult €94,50
Vervolg consult lang 45 minuten €60,00
Vervolg consult kort 30 minuten €40,00
Toeslag huisbezoek €27,50
Telefonisch consult 15 minuten €20,00
E-mail consult 15 minuten €20,00
Je krijgt de factuur dus per e-mail toegezonden zodat je deze na betaling zelf kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

Tijdig annuleren afspraak

Wanneer je niet verschijnt op de ingeplande afspraak zonder tijdig telefonisch bericht (minimaal 1 werkdag van te voren), dan wordt minimaal 15 minuten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Petra de Kleijn van Praktijk ZinVol Petra de Kleijn – van den Broek ✉ petra@zin-vol.nl 🕿 06-13368132 Praktijk ZinVol Bewust leren genieten