Tarieven

Tarieven & vergoeding

Voorafgaand aan de behandeling informeer ik je over de tarieven voor mijn begeleiding.

Vergoeding

In 2022 wordt dieetbehandeling tot 3 uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Je kunt in je verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of je recht hebt op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg Synchroon

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of CVRM (= cardiovasculaire risico’s) o.a. bij ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Jouw huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Verwijzing

Vanaf augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist.

Contracten

Praktijk Zin-Vol heeft in 2021 contracten afgesloten met Menzis & Anderzorg.

Wat betekent dit voor jou

Als je bij Menzis of Anderzorg bent verzekerd declareer ik de factuur voor je bij deze zorgverzekeraars. In alle andere gevallen ontvang je de factuur rechtstreeks. Deze graag voldoen met een pinbetaling of betaalverzoek op de praktijk. De factuur kun je dan zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar ter vergoeding.

Tarieven 2022

 

Intake consult €94,50
Vervolg consult lang 45 minuten €60,00
Vervolg consult kort 30 minuten €40,00
Toeslag huisbezoek €27,50
Telefonisch consult 15 minuten €20,00
E-mail consult 15 minuten €20,00

Het bedrag dient steeds per consult te worden voldaan, bij voorkeur door middel van pin betaling of betaalverzoek. Je krijgt de factuur per e-mail toegezonden zodat je deze zelf kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

Tijdig annuleren afspraak

Wanneer je niet verschijnt op de ingeplande afspraak zonder tijdig telefonisch bericht (minimaal 1 werkdag van te voren), dan wordt minimaal 15 minuten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Petra de Kleijn van Praktijk ZinVol

Petra de Kleijn – van den Broek

✉ petra@zin-vol.nl

🕿 06-13368132

Praktijk ZinVol Bewust leren genieten